på bnr. 1, Opstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 41, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 441, bnr. 1