på Hollahaugen, Kirklandet, Kristiansund

Grunnkrets