på Opstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 41
Fra 2020: gnr. 441

Skrivemåter
Opstad (vedtatt av klagenemnda 24.4.2014)
Oppstad (avslått av klagenemnda 24.4.2014)

På Otrøya