på Vollen, Kvernes prestegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 22, Kvernes, bnr. 9, Volden. Skyld: 66 øre

Også kalt Katrinevoll etter Anna Katrine Lemvig Bull (s.d.), datter av presten