i Vår Frelsers kirke, Kristiania

Sivil tilhørighet
Byen endret navn til Oslo i 1925

Geistlig tilhørighet
Kirken endret navn til Oslo domkirke i 1950