i Nordigarden, Nørdre Tautra, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 39, Tautra nordre, bnr. 1, Tautra nordre. Skyld: 3 mark 58 øre
Fra 2020: gnr. 439, bnr. 1