på bnr. 2, Nørdre Tautra, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 39, Tautra nordre, bnr. 2, Tautra nordre. Skyld: 3 mark 38 øre
Fra 2020: gnr. 439, bnr. 2

Kalt Larsgarden etter bruker ca. 1851–86