på Lindset, Kornstad

Sivil tilhørighet
1840: Kvernes tinglag
Fra januar 1897: Eide kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Kvernes prestegjeld, Kornstad sogn
Eide ble eget sogn ved resolusjon av 6.2.1869
Eide ble eget prestegjeld ved resolusjon av 16.1.1981

Matrikkel
1840: mnr. 33, Lindsæt. Skyld: 3 daler 2 ort 20 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093701
1950: gnr. 167, Lindset. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=423&gnr=167

Skrivemåter
Øygarden (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Lindset (godkjent av kartverket 1985)