på Straumsholmen, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Eide kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 114, Strømsholmen med Klipen
Fra 1964: gnr. 124