på Vaterland, Kristiania

Sivil tilhørighet
Forstad, innlemmet i byen 1839
Byen endret navn til Oslo i 1925