i Land

Kommunen delt 1847

Prestegjeldet delt 1.5.1866