i Torva, Klæbu

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Trondheim kommune

Matrikkel
Gnr. 20
Fra 2020: gnr. 520