på Valsøya, Jøssund

Sivil tilhørighet
Før 1896: Åfjord kommune
1896–1963: Jøssund kommune
Fra 1.1.1964: Bjugn kommune
Fra 1.1.2020: Ørland kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1967: Åfjord prestegjeld, Jøssund sogn
Fra 1.1.1967: Bjugn prestegjeld, Jøssund sogn

Matrikkel
1950: gnr. 86, Valsøen