i Tøvika, Kornstad

Sivil tilhørighet
1838, 1890: Kvernes kommune
Fra 1.1.1897: Kornstad kommune
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Geistlig tilhørighet
1838, 1890: Kvernes prestegjeld, Kornstad sogn

Matrikkel
1890: gnr. 122, Tevik. «Alm. skr. Tøvik»
1950: gnr. 122, Tevik

Skrivemåter
Tøvika (vedtatt av kartverket 2014)
Tevika (vedtatt av kartverket 12.6.1992, avslått 2014)
Tevik (avslått av kartverket 12.6.1992)

På Averøya