på Svanøy, Kinn

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1923: Bru kommune
Fra 1.1.1964: Flora kommune
Fra 1.1.2020: Kinn kommune

Matrikkel
Gnr. 117