på Kjelvik, Kjelvik

Sivil tilhørighet
Til 1861: Kistrand kommune
Fra 1861: Kjelvik kommune
Fra 1950: Nordkapp kommune

Matrikkel
Gnr. 6