i Kristians amt

Amt, opprettet 11.4.1781 ved deling av Opplandene
Fra 1.1.1919: Oppland fylke
Fra 1.1.2020: del av Innlandet fylke