i Jostedal

Sivil tilhørighet
Før 1963: Jostedal kommune
Fra 1.1.1963: Luster kommune

Geistlig tilhørighet
Jostedal prestegjeld