i Oviken, Jämtland

Sivil tilhørighet
Til 1645: Norge
Fra 13.8.1645: Sverige
Fra 1.1.1971: Berg kommune

Geistlig tilhørighet
Oviken prestegjeld/pastorat