på bnr. 6, Hilde, Innvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stryn kommune (gnr. 122, bnr. 6)

Matrikkel
1950: gnr. 42, Hilde, bnr. 6, Hilde. Skyld: 3 mark 93 øre

Kalt Mattisbruket etter brukere på 1700-tallet og utover