i Høyland

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Høyland kommune
Fra 1.1.1965: Sandnes kommune