i Indre Holmedal

Sivil tilhørighet
Navneskifte til Gaular oktober 1911
Fra 1.1.2020: Sunnfjord kommune

Geistlig tilhørighet
1755 utskilt som eget prestegjeld