i Skreen, Kornstad

Sivil tilhørighet
Gjemnes tinglag
1840: Kvernes tinglag
Fra januar 1897: Eide kommune

Geistlig tilhørighet
Opprinnelig i Kvernes prestegjeld, Kornstad sogn
Eide ble eget sogn ved resolusjon av 6.2.1869
Eide ble eget prestegjeld ved resolusjon av 16.1.1981

Matrikkel
1840: mnr. 26, Skreen (Skrida), lnr. 197, Skreen (kun ett bruk). Skyld: 1 daler 2 ort 1 skilling
1950: gnr. 159, Skreen

Også kalt Sandneset