på Kongshaug, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
1950: gnr. 130, Kongshaug

På Averøya