på Nord-Heggdal, Aukra

Sivil tilhørighet
Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 37
Fra 2020: gnr. 437

På Otrøya