i Jøssund kirke

Sivil tilhørighet
Før 1896: Åfjord kommune
1896–1963: Jøssund kommune
Fra 1.1.1964: Bjugn kommune
Fra 1.1.2020: Ørland kommune