i Orvika (bnr. 8), Nedre Raknes, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1890: gnr. 59, Raknes nedre, bnr. 8, Orviken. Skyld: 1 mark 87 øre. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=131
Fra 2020: gnr. 459, bnr. 8

Kalt Skulplassen etter plassbruker 1808–22