på Ramsgrø, Hyllestad

Sivil tilhørighet
Før 1862: Askvoll kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1861: Askvoll prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 15, Ramsgrø