på Farstad, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Til 1918: Bud kommune
1964–2019: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Farstad