i Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.7.1918: egen kommune
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Bud prestegjeld, Hustad sogn