i Otterdal, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1886: gnr. 10, Otredal. «Alm. skr. Otterdal»
Senere gnr. 177