på Gaustad kirkegård, Hustadvika

Sivil tilhørighet
Før 2020: Eide kommune