i Sørsen, Litlestøylen, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Lillestøl, bnr. 1, Lillestøl. Skyld: 1 mark 65 øre
Senere gnr. 180, bnr. 1

Skrivemåter
Sør Lillestøel, 1705 (Nordfjord skifteprotokoll 1704–06, fol. 254 b)

Kalt Magnebruket etter bruker på 1800-tallet