i Hornindal kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune