på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Tomasgård, bnr. 7, Tomasgård. Skyld: 2 mark 39 øre
Senere gnr. 203, bnr. 7