på Sandvikremma, Sandvika, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 11, Sandvik, bnr. 2, Sandvikremmen
Fra 1964: gnr. 84, bnr. 2