på Tomra, Hålandsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Bjørnafjorden kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Tomre (overstrøket: Tombre)
2020: gnr. 156

Skrivemåter
Tomra (godkjent av kartverket 1.3.1988, anbefalt form)
Tomre (godkjent av kartverket 1.6.1963)