i Hålandsdal

Sivil tilhørighet
Før 1855: Os kommune
1855–1902: Fusa kommune
1903–63: egen kommune
1964–2019: Fusa kommune
Fra 1.1.2020: Bjørnafjorden kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1855: Os prestegjeld, Hålandsdal sogn
Fra 1855: Fusa prestegjeld, Hålandsdal sogn