i Ulvika, Hyllestad

Sivil tilhørighet
Før 1862: Askvoll kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1861: Askvoll prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 31, Ulvik

Skrivemåter
Ulvika (vedtatt av klagenemnda 22.7.2005)
Ulvik (avslått av klagenemnda 22.7.2005)
Ulvvika (avslått av klagenemnda 22.7.2005)