i Sveg, Härjedalen

Sivil tilhørighet
Til 1645: Norge
Fra 13.8.1645: Sverige
Fra 1974: Härjedalen kommune

Geistlig tilhørighet
Sveg sogn