i Hola, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune