i Hjellbakkane, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
Gnr. 184