i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad

Matrikkel
1950: gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjeret