på Ulefoss, Holla

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Nome kommune

Tettsted