på Storholmen, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Storholmen
Fra 1964: gnr. 89