på bnr. 1, Tverrfjella, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Tverfjeld, bnr. 1, Tverfjeld med Bøen. Skyld: 2 mark 50 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 75, bnr. 1

Skrivemåter
Tverrfjella (vedtatt av kartverket 12.6.1992)
Tverrfjell (avslått av kartverket 12.6.1992)