på Sande, Indre Holmedal

Sivil tilhørighet
Fra 1911: Gaular kommune
Fra 1.1.2020: Sunnfjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 75, Sande

Skrivemåter
Sanda (godkjent av kartverket 7.6.1988, anbefalt form)
Sande (godkjent av kartverket 1962)