på Taraldset, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1886: gnr. 34, Taransæter
1950: gnr. 34, Taraldsæter
Senere gnr. 201