på Ulefoss gård, Holla

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Nome kommune

Matrikkel
1905: gnr. 42, Ulefoss, bnr. 1, Ulefoss (kun ett bruk). Skyld: 42 mark 55 øre. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006111700059?page=181