på Nørdre, Søndrol, Hol i Hallingdal

Matrikkel
1950: gnr. 11, Søndrol, bnr. 5, Søndrol nordre. Skyld: 2 mark 49 øre (overstrøket: 2,50)

Skrivemåter
Nørdre Søndrol (godkjent av kartverket, anbefalt form)
Nordre Søndrol (godkjent av kartverket)
Nørdre Sindrol (godkjent av kartverket 1978)
Nordre Sindrol (godkjent av kartverket 1978)