på bnr. 4, Nedre Raknes, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 59, Raknes nedre, bnr. 4, Raknes nedre. Skyld: 3 mark 36 øre. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=131
Fra 2020: gnr. 459, bnr. 4