på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal

Under gnr. 43