i Kristians amt

Amt, opprettet 11.4.1781 ved deling av Opplandene

Fra 1.1.1919: Oppland fylke